Projekt 12315 Avslutat Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att öka kunskapen hos entreprenörer om nya isolermaterial och deras användningsområden. Förstudien resulterade i en utvärdering av potentialen för högpresterande isolering. För att få ett mått på isolerprodukternas potential ställdes isolerprodukternas isolerförmåga mot kostnaden. I denna jämförelse togs även hänsyn till tid för montage och andra kostnadsdrivande faktorer som till exempel uthyrningsbar yta.

Följande delar ingick i projektet:
- Inventering
- Utvärdering
- Informationsspridning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Inventering och utvärdering av högpresterande isolering", Magnus Clase, Skanska (42 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt