Projekt 13630 Pågående Utveckling av metoder för sprickbegränsning av hårdnande betongen

Projekttid

Sammanfattning

Att minimera förekomsten av temperaturframkallade sprickor i anläggningskonstruktioner har varit huvudsyftet när Vägverket etablerade nyanserade krav i dåvarande Bro 94. Tillämpning har inneburit besparingar på uppskattningsvis 30 miljoner kronor årligen vilket har kunnat ske genom att motåtgärder vidtagits när prognoser visat på för höga sprickrisker. Sverige leder denna utveckling med kravställning, prognosmetoder och åtgärdsmetoder på arbetsplats.

Även om tekniken har varit framgångsrik genom åren med sin direkta tillämpning av forskningsresultat, är den inte till fullo perfekt enligt många bedömare hos materialleverantörer, konsulter, utförare och klienter. Konklusionen är att det är dags att "ta tag" i metodiken för undvikande av sprickor efter 25 års användning och nyutveckla den.

Det övergripande syftet är således att vidareutveckla den svenska sprickmodellen till en högre noggrannhet och flexibilitet. Utförandet förenklas, sprickmotverkande åtgärder optimeras, miljövänliga lösningar premieras och förtjänst kan höjas. Metodiken får en större spridning i branschen och skulle faktiskt kunna bli en exportvara.

Nyttan bedöms vara stor för entreprenörer och ägare som kan nyansera åtgärder, öka flexibilitet och minska kostnader. Sprickuppkomst minskar och optimal funktion och lång livslängd säkerställs.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt