Projekt 11359 Avslutat Återvinning av asfaltmassor innehållande tjära etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Fortsättning på tidigare projekt och har omfattat utveckling av noggranna och snabba metoder för mätning av mängden tjära i asfaltmassor, fastställande av gränsvärden för innehåll av tjära i asfaltmassor vid olika återvinningsmetoder, undersökning av olika alternativ till deponi samt utarbetande av rekommendationer för hantering av tjärhaltiga asfaltmassor. Samarbete med SGI, VTI, SEKO, Previa med flera.

Redovisningen utgörs av broschyren Returasfalt med stenkolstjära, kort arbetsmiljöinformation (16 sid). Motsvarande information finns även som en PowerPoint-fil.

Broschyren kan erhållas av
Carina Jansson
NCC Roads Öst
Box 745
194 27 Upplands Väsby
e-post: carina.jansson@ncc.se

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt