Projekt 14131 Avslutat Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder - Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Är Sverige Europas dyraste land att bygga bostäder i och i så fall varför? Denna fråga vill projektet ”Byggkostnader för bostäder i Sverige jämfört med andra länder” svara på.

Den statistiska analys som genomförts, om underliggande skillnader i löneläge och
skatter kan förklara skillnaderna, visar att de justerade kostnader för Portugal hamnar
högre, på samma nivå som tre av de finska projekten, men fortfarande lägre än de
svenska. Även om ett finskt projekt avviker, så stöder analysen hypotesen att det går
att bygga något billigare i Portugal och Finland av skäl som inte kan förklaras av
underliggande faktorer.

De möjligheter som finns att sänka byggkostnaderna i Sverige och som noterats i
studien är:
• Se över tillämpning av krav för tillgänglighet och dagsljus. Innebär den
svenska tillämpningen högre byggkostnad jämfört med Portugal och Finland
och hur förhåller sig detta till uppnådda funktionskrav?
• Se över sättet att mäta BOA. Varför finns en 6 m regel vid mätning av BOA?
Är det för att klara dagsljuskraven?
• Installationer för luft, uppvärmning och varmvatten utgör stor andel av
byggkostnaden. Gör internationella utblickar för att finna smarta lösningar.
• Ett annat sätt är att minska antalet arbetstimmar på
byggarbetsplatsen genom högre industrialiseringsgrad, mindre felkostnader
och mer förtillverkning. Sverige och Finland har avsevärt högre lönekostnader
än Portugal och större andel prefabricerade delar i utförandet.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt