Projekt 11562 Avslutat Fuktbalans i kalla vindar med "ångbroms"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla metoder för att kunna förutsäga fukt- och temperaturtillstånd vid användning av så kallad ångbroms på kalla vindar. Omfattade provningar i full skala i kv Getfoten i Gubbängen i södra Stockholm. Mätning av fuktkvot, relativ fuktighet och temperatur gjordes på ett sådant sätt att skillnader på grund av väderstreck, skuggningar eller andra lokala variationer kunde detekteras. Parallellt gjordes kontinuerliga mätningar av utomhusklimatet. Utfördes i samarbete med LTH.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen, Lars-Erik Harderup och Jesper Arfvidsson, LTH.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt