Projekt 13540 Avslutat Verktygslåda för entreprenörer i stambytesprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektets huvudmål har varit att utifrån en projektledningsnivå identifiera ingående aktiviteter avseende ett stambyte i lamellhus eller en solcellsinstallation.

Bakgrunden är att det 2017 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka intresset hos Installatörsföretagens medlemmar att ta rollen som huvudentreprenör i stambytesprojekt.

Resultatet av förstudien visade ett stort intresse vilket resulterade i detta projekt. Under projektets gång resulterade diskussioner med ETU till att även de ville medverka med utgångspunkt från ett solcellsprojekt.

Aktiviteterna är från att entreprenören vunnet ett anbud enligt AB04 fram till överlämning och skickad slutfaktura. Till varje aktivitet finns det ett dokument som mer i detalj beskriver innehållet i aktiviteten.

Aktiviteterna är presenterade i en checklista som kan skrivas ut i storformat för att hängas på väggen som ett stöd för alla projektdeltagare. Det mesta av det framtagna materialet finns för
nedladdning på installatörsföretagens hemsida.

I projektet ingick det även två mindre delprojekt, dels att övergripande titta på innehållet i en framtida tänkt produktionsledarutbildning, dels att undersöka om det finns försvårande upphandlingskriterier för installationsföretag hos fastighetsägare.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare