Artikel Stöd för installatörer kring stambyte och solcellsinstallation

Publicerad

Dokument till hjälp för huvudentreprenörer vid stambytesentreprenader och solcellsinstallation.
Här finns ett antal stöddokument som hjälper installatören i sin roll som huvudentreprenör. Resultatet presenteras som en checklista med tillhörande stöddokument på Installatörsföretagens hemsida.

Dokumenten är utformade som komihåglappar, beskrivningar eller mallar. Projekten som Installatören ska kunna hantera är mindre stambytesentreprenader eller en solcellsinstallation.

Projektet är ett första steg i att underlätta för installatörer att verka och att ha rollen som huvudentreprenör i installationstunga mindre entreprenader.

Kontakt