Projekt 11720 Avslutat Energisamverkan mellan byggbranschen och energibranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet har i samarbete mellan bygg- och energibranscherna studerats och konkretiserats ett antal typfall (kombinationer av byggnader med energianvändning och olika energiförsörjningsalternativ). Utifrån dessa typfall har utformats rekommendationer för hur energieffektiviseringsarbetet bör bedrivas i de olika fallen inom de båda branscherna. Samarbete med Svensk Fjärrvärme och energibolag.

Rapporten heter "Energianvändning och -försörjning för byggnader ur ett systemperspektiv, ett samverkansprojekt mellan bygg- och energibranschen", maj 2006 (167 sid). Inom projektet har även framtagits foldern "Hur bygger man energieffektiva hus - en studie av bygg- och energibranschen i samverkan" (8 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
Relaterade projekt