Projekt 13867 Avslutat Termisk komfort i moderna skolmiljöer – Blir det för varmt?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning dagens utformning av klassrum i skolor riskerar att drabbas av övertemperaturer. Utvärdering sker med beräkning av termisk komfort för klassrumstypologier där geografiskt läge, drifttider, väderstreck, vädring, solskydd, glasarea och internlaster varieras. Ett flertal utvärderingskriterier för termisk komfort kommer användas. Beräkningar sker för ett normalår samt för 2018 års klimatdata.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare