Projekt 11475 Avslutat The establishment of cooperative long-term relations between parties in the construction process - a way to strengthen competitiveness (forts)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom ramen för forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att studera under vilka förutsättningar varaktigt samarbete mellan företag inom byggsektorn kan bidra till ett mer effektivt och industriellt byggande. Studien baserades i första hand på fallstudier.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Efficient Governance of Construction Projects through Cooperative Procurement Procedures", Per Erik Eriksson, LTU (91 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt