Projekt 11142 Avslutat The establishment of long-term relations between parties in the construction process - a way to strengthen competitiveness?

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom ramen för forskningsprogrammet Competitive Building. Har studerat under vilka förutsättningar varaktigt samarbete mellan företag inom byggsektorn kan bidra till ett mer effektivt och industriellt byggande. Studien baseras i första hand på fallstudier.
Redovisas i rapporten "The establishment of cooperative long-term relationships between parties in the construction process - a way to strengthen competitiveness" (följebrev och rapport med introduktion samt fem artiklar/konferensbidrag), Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt