Projekt 12558 Avslutat Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Nuvarande nödstopp på mobilkrossar krånglar ofta. Vid Chalmers har sex elever studerat detta som ett kandidatarbete och de har givit ett förslag till ny utformning.

Detta projekt beskrev de tekniska förutsättningarna så långt att det går att tillverka en prototyp med säker funktion. Arbetet gjordes med mobilkrossning som exempel men kan utvidgas till fler anläggningsmaskiner. Detta är en viktig arbetsmiljö- och säkerhetsfråga för anläggningsbranschen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp", Josefine Älmegran och Magnus Evertsson, Chalmers, (15 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt