Projekt 13944 Avslutat Förstudie – Framtidens takterrasser och gröna tak–material och utformning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Mängden takterrasser och gröna tak ökar stadigt. Samtidigt är inträngande vatten genom tak, platta tak, terrasser och gårdsbjälklag en av de byggdelarna med flest skador i våra byggnader. Takterrasser och låglutande tak ställer bland annat mycket höga krav på vattentäthet och vattenavledning.

Klimatbelastningen har utvärderats för flera olika isolerings- och tätskiktsuppbyggnader. Valen av material är baserat på vad studien kommit fram till om arbetsmiljö och kvalitet, samt vilken koldioxidpåverkan respektive material har. I projektet har vi kommit fram till att det inte är typen av uppbyggnad som påverkar resultatet i slutändan gällande kvalitet utan det främst är projektering och utförande. Detaljprojektering av detaljer för tätskikten är mycket kritisk och behöver lämnas stor omsorg. Det är också mycket viktigt att ett färdigställt tätskikt behandlas på rätt sätt under byggtiden, för att minska risken för mekaniska skador på tätskiktet innan överbyggnaden kommer på plats.

För klimatbelastningen från isolerings- och tätskiktsuppbyggnaden är det framförallt isolervalet och till viss del tätskiktet samt infästningsmetod som påverkar värdena. Klimatbelastningen kan även sänkas genom att använda återbrukade material där det är möjligt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare