Artikel Framtidens takterrasser och gröna tak, material och utformning

Publicerad

Det går att konstruera mer hållbara takterasser och gröna tak. Med rätt utformning och rätt val av material och byggmetod går det att optimera både kvalitet, klimatbelastning och arbetsmiljö.
Det som främst påverkar resultatet är rätt projektering och utförande. 

Mängden takterrasser och gröna tak ökar samtidigt som platta tak idag är en byggdel som står för många problem med läckage i byggnader. Det är också viktigt att för framtiden minska utsläppen av växthusgaser. 

I denna förstudie har därför olika uppbyggnader för isolering och tätskikt i konstruktioner för takterrasser och gröna tak utvärderats med avseende på klimat, arbetsmiljö och kvalitet. 

I projektet har vi kommit fram till att det inte är typen av uppbyggnad som påverkar resultatet i slutändan gällande kvalitet utan det främst är projektering och utförande. Detaljprojektering av detaljer för tätskikten är mycket kritisk och behöver lämnas stor omsorg. Det är också mycket viktigt att ett färdigställt tätskikt behandlas på rätt sätt under byggtiden, för att minska risken för mekaniska skador på tätskiktet innan överbyggnaden kommer på plats. 

För klimatbelastningen från isolerings- och tätskiktsuppbyggnaden är det framförallt isolervalet och till viss del tätskiktet samt infästningsmetod som påverkar värdena. Klimatbelastningen kan även sänkas genom att använda återbrukade material där det är möjligt. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön kan vara att använda mindre varmasfalt, dock är detta en beprövad lösning som används i många tak idag så detta val får bedömas i varje enskilt fall. 

Kontakt