Projekt 11860 Avslutat Stomburet installationsljud

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet var en förstudie, med målet att ta fram förutsättningarna för ett projekt som syftar till att ta fram nya installationslösningar, som inte alstrar störande stomljud, så att man slipper tilläggsisolera utrymmen mot kök, WC, hiss, fläktrum och tvättstuga. Inleds med en förstudie för att (1) beskriva typiska riskkonstruktioner och omfattningen av problem med stomljud, (2) prova några praktiska ljuddämpande åtgärder, (3) kontakta tillverkare av stomljudsalstrande installationer samt (4) jämföra beräkningar mot mätningar i byggnad för en utvald typ av stomljudskälla. Förstudien gjordes i samarbete med Simmons akustik & utveckling ab.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt