Artikel Olycksövningar för byggbranschen

Publicerad

Planera olycksscenarier för att förebygga olyckor. Konkreta förslag på vad du kan öva.
Arbeta förebyggande med säkerhet genom att öva olycksövningar. Metod med användbara övningar hittar du i första bilagan.
Arbeta förebyggande med säkerhet genom att öva olycksövningar. Metod med användbara övningar hittar du i första bilagan.

Brixly AB har låtit ta fram en metod för byggarbetsplatser för att planera olycksövningar med exempel på vad och hur man bör öva. Övningarna är enkla att använda oavsett byggarbetsplatsens karaktär. Checklistan är ett bra stöd för att åstadkomma en lyckad och bra genomförd olycksövning. 

Utveckling för en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet pågår ständigt i byggbranschen, olyckor är tyvärr många och dödsfall förekommer runt om i landet. Ett av sätten att lära sig om olyckor är att öva olycksövningar.

Att få hjälp och stöd i en checklista kring olycksövningar underlättar. Ett exempel på det är att det finns praktiska saker som behöver ses över och som det annars är lätt att missa, till exempel att informera berörda och indirekt berörda personer och företag på byggarbetsplatsen, eller bestämma vilken slags övning som lämpar sig bäst vid en viss byggarbetsplats.

Att i god tid i planera inför en olycksövning är viktigt för det är mycket som behöver tänkas igenom. Checklistan är ett bra stöd för att åstadkomma en lyckad och bra genomförd olycksövning.

För att projektet skulle kunna fokusera på att ta fram verktyget använde de en färdig metod, trenivåmetoden (3NS) från företaget Crisis Readyness Sweden AB som också använts av ambulans, brandkår och polis och fokuserar på samverkan och kunskap om hur man bör agera vid en olycka.

Brixly AB har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande.


Kontakt