Projekt 11467 Avslutat Riskhantering i normalstora entreprenadprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom forskningsprogrammet Competitive Building. Projektet syftade till att undersöka hur riskerna ser ut och hanteras i entreprenadprojekt med en omfattning mindre än 50 miljoner kronor samt att utveckla en riskhanteringsplan för denna typ av projekt. Projektet omfattade nulägesanalys och studier av praktikfall. Samfinansiering med Formas.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Risk management in small construction projects" (Kajsa Simu, LTU, 69 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt