Artikel VR-tekniken tillför kunskap och värde i produktionen

Publicerad

Projektet synliggör hur VR-teknik ger möjlighet för nya lösningar i granskning, planering, och arbetsberedning.
Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen.
Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen.
Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt (VR-teknik) till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera, tillvarata och kommunicera produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen. Grundtanken har varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera, lösa och hantera problem virtuellt innan de når byggarbetsplatsen. 

Modell i skala 1:1 stor fördel
När det gäller VR-tekniken lyfter projektet fram fördelen med att modellen betraktats i skala 1:1 och många kommentarer är kopplade till storlek, utrymmen och detaljer. Det ger förståelse och känsla jämfört med när modellen granskas på vanlig skärm.

Multi-user - att vara flera på en gång
Att kunna vara flera användare i en och samma VR-modell, så kallat multi-user läge, hade också positiva effekter för förståelse och kommunikation mellan deltagarna. Multi-user gör det även möjligt för deltagarna att koppla upp sig från vitt skilda platser, vilket spås underlätta den här typen av möten med deltagare från både projektering och produktion.

VR-tekniken mogen att användas
VR-teknik har möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering. Studien ger många exempel på problem, utmaningar, och mindre bra lösningar som kan upptäckas – men även hur man kan hitta bättre och mer produktionsanpassade lösningar – och visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt.

Dock finns det hinder och utmaningar när det gäller att göra tekniken fullt tillgänglig för alla i ett projekt. För det spås en ny generation av fristående VR-headset att öppna upp för bättre möjligheter.


Kontakt