Projekt 14382 Pågående Planering av vägunderhåll - Datadriven analys med hjälp av AI

Projekttid

Sammanfattning

Genom att applicera moderna digitala verktyg i form av artificial intelligence (AI) är förhoppningen att det i framtiden blir lättare att planera in optimal tidpunkt för vägunderhåll. Detta bör resultera i lägre samhällskostnader, lägre klimatpåverkan, lägre risk samt mindre störningar för trafikanterna.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt