Projekt 13172 Avslutat BSAB 2.0

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Det nya systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Utvecklingsprojektet har utmynnat i ett nytt digitalt klassifikationssystemet, benämnt CoClass, som är att användas för all byggd miljö i Sverige. Genom effektivare kommunikation kan CoClass bidra till miljardbesparingar i bygg- och förvaltningsprocessen. Ledande offentliga byggherrar som Trafikverket förbereder nu implementeringen av systemet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning", Svensk Byggtjänst.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt