Projekt 13604 Avslutat Regelverk för funktionsupphandling av totalentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Totalentreprenaden är en lämplig entreprenadform för en beställare/byggherre som genom att ställa funktionskrav i ett väl dokumenterat och målformulerat byggnadsprogram vill nyttja marknadens kreativitet hos entreprenörer, arkitekter och konsulter för att kunna skapa en ändamålsenlig byggnad eller anläggning med kostnadseffektiva, byggbara funktionella lösningar.

Rapporten ger en kort sammanställning av de slutsatser som projektet "Regelverk för funktionsupphandling av totalentreprenader" har kommit fram till. Arbetsgrupp "Regelverk" etablerades och påbörjade sitt arbete sensommaren 2018. Då hade projekt AMA Funktion på Svensk Byggtjänst pågått sedan januari 2018.

AMA Funktion är avsedd att vara ett hjälpmedel vid upprättande av tekniska beskrivningar för totalentreprenader. AMA Funktion tillämpar klassifikationssystemet CoClass.

Projektet "Regelverk för funktionsupphandling av totalentreprenader" har en tydlig avgränsning gentemot AMA Funktion projektets främst avseende "innehållet" det vill säga kravstrukturen och funktionskraven som går att ställa på olika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt