Projekt 12168 Avslutat Kommunkontrakt med samarbetsinriktning (Partnering)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet "Kommunkontrakt med samarbetsinriktning (Partnering) " - som var ett gemensamt projekt för SKL och SBUF - har två rapporter tagits fram.

Den första teoretiska delen, som har utgjort SBUF:s intressedel i projektet (projektnummer 11650), har avrapporterats.

Den andra delen i rapportserien omfattade praktiska erfarenheter från pilotprojekt i Göteborg, Eskilstuna och Norrköping.

Slutredovisningen utgör av skriften "Partnering i kommunal väghållning", Sveriges Kommuner och Landsting SKL (60 sidor och bilagor).

Projekten sammanfattas i rapporten "Funktionsupphandling av beläggningar. Partnering i 3 kommunala projekt", Petra Offrell, Ramböll (7 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt