Projekt 13238 Avslutat Strategiskt Innovationsprogram - INFRASweden2030

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 strävar efter att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Allas uppgift äratt stötta innovationer i transportinfrastruktursektorn som nya material, teknologier, arbetsmetoder, kontraktsprocesser och samverkansformer. Genom att göra sektorn mer innovativ och dynamisk bidrar vi till att göra den mer attraktiv för högkompetenta människor, och de innovationer vi stödjer bidrar också till att minska transport-infrastrukturens miljöbelastning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare