Artikel Innovationstakten ökar i anläggningssektorn

Publicerad

Genom infrastrukturprogrammet InfraSweden2030 där företag, organisationer, högskolor och nyckelaktörer samarbetar.
Bidraget som erhållits från Svenska byggbranschens utvecklingsfond har utnyttjats till att bygga upp programmet i de områden som beskrivs nedan. Det har också varit en förutsättning för egeninsatser som företagen har levererat från engagerade erfarna personer.
Bidraget som erhållits från Svenska byggbranschens utvecklingsfond har utnyttjats till att bygga upp programmet i de områden som beskrivs nedan. Det har också varit en förutsättning för egeninsatser som företagen har levererat från engagerade erfarna personer.

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Det bidrag som InfraSweden2030 fått från Svenska byggbranschens utvecklingsfond har bidragit till samarbetet som är etablerat i programmet. Bidraget har använts till att bygga upp programmet i områden som beskrivs här. Det har också varit en förutsättning för egeninsatser från erfarna engagerade personer från företagen, enligt InfraSweden2030. Noterbara områden är:

 • Samarabete med Trafikverket om hur man kan skapa nyttiga innovationer
 • Utveckling av metoder för effektiva pålar som tar draglaster
 • Automation av olika verksamheter såsom armeringsmontage
 • Betydelsen av verkliga laboratorieresurser som kan belysa verkliga konstruktioner - Äspö berglaboratorium
 • Utveckling av effektiva vägkonstruktioner och produktionsmetoder
 • Autonoma fordon inom entreprenörsverksamheten
 • Standardisering av vissa brosektioner

InfraSweden2030 har stöttat över hundra innovationsprojekt som utvecklat bland annat broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar.

Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen.

För att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in.

För närvarande har programmet följande fokusområden:
 • Klimatneutral transportinfrastruktur
 • Uppkopplad Transportinfrastruktur
 • Konstruktionslösningar och byggmetoder
 • Ökad produktivitet av infrastruktur
 • Tillståndsbedömning, drift & underhåll
 • Ökad kompetens och attraktivitet

Kontakt