Projekt 14384 Pågående Uppgradering av Byggarbetsplatsens teknikhandbok

Projekttid

Sammanfattning

Byggarbetsplatsens teknikhandbok utvecklades genom två SBUF-projekt har sedan sin första publicering 2014 getts ut fem gånger fram till 2020. Handboken är framtagen av de regionala FoU-utskotten inom Byggföretagen tillsammans med medlemsföretag och experter inom cirka 30 olika sakområden. Boken riktar sig främst till entreprenörer och byggare i byggproduktionen. Den erbjuder användbara "att tänka på"-tips och har även blivit ett värdefullt verktyg för projektörer som behöver förstå viktiga aspekter på byggarbetsplatser. Med en snabbt föränderlig byggsektor, står handboken inför en omfattande uppdatering för att inkludera nyheter och framsteg inom hållbarhet, klimatomställning och säkerhet. Projektet syftar till att integrera den senaste kunskapen och praxis inom dessa områden för att stärka effektiviteten och kvaliteten i byggprojekten. Arbetet omfattar granskning och revidering av innehållet, anpassning av strukturen och presentationsmetoderna, utforskning av nya produktions- och distributionssätt samt produktion av en ny tryckfärdig version.

Projektet engagerar Byggföretagens medlemmar och nyttjar erfarenheter från det lokala initiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, LFM30 och ett flertal utskott och nätverk inom Byggföretagen. Efter projektets slutförande kommer den uppdaterade handboken att ges ut av Byggföretagen, vilket kommer att bidra till en ökad spridning av kunskap och rekommendationer inom branschen.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt