Projekt 12556 Avslutat Byggarnas teknikhandbok - huvudstudie - etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram underlag till en första upplaga av "Byggarnas Teknikhandbok" enligt liknande modell som "VVS Företagens Teknikhandbok". Handboken avser tillhandahålla önskad information "på plats" (hur man läser en ritning, armeringsspecifikationer, miljöklasser, EU-normkonsekvenser etcetera) samt bakgrundsinformation om byggprocessen, stomsystem, produktionsmetoder, logistik, arbetsmiljö (säkerhet), branschregler, energi&miljö, "best practice" (återkoppling till tidigare utförda SBUF-projekt), men också teknisk information om fuktmätning, lufttäthetskrav med mera. Genom mer kunskap och insikt ökar den värdeskapande tiden och därigenom också kvaliteten och produktiviteten. Primär målgruppen för handboken är mindre byggföretag och hantverkare.

Projektet har utmynnat i publicering av "Byggarbetsplatsens Teknikhandbok 2013". Handboken försäljs av Sveriges Byggindustrier och Svensk Byggtjänst.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare