Projekt 13555 Avslutat Revidering av europeisk standard för sprutbetong.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Standarder är viktiga för såväl beställare, projektörer som industri. Standarder används för att effektivt kunna beskriva produkters och tjänsters egenskaper på ett sätt som möjliggör en rättvis, bred och öppen konkurrens.

Alla som är involverade i svenska bergbyggnadsprojekt kommer att påverkas av detta arbete. Det gäller alltså anläggningsägare, gruvor, projektörer, byggentreprenörer och driftansvariga företag.

Representanten för Sverige har alltså i uppdrag att undersöka vilka uppfattningar som råder om innehållet i de aktuella standarderna och vilka förändringar som önskas eller kan tillåtas. Detta sker i en referensgrupp med representanter för branschen.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt