Projekt 13756 Avslutat Revidering av Europeisk standard för sprutbetong, År 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Standarder är viktiga för att säkerställa utförande och kvalitet på en vara eller tjänst. Det är också viktigt att, i upphandlingar i en allt mer internationell bransch, kunna beskriva krav i syfte att möjliggöra en fri och lika konkurrens mellan olika anbudsgivare.

Sprutbetong är en liten del av ämnesområdet betong inom CEN, och hanteras av en arbetsgrupp WG 10, i vilken jag är svensk representant. I Sverige tillhör sprutbetong SIS Teknisk Kommitté TK 190 där jag också medverkar som expert sprutbetong.

Under mitt andra år i dessa sammanhang har jag arbetat intensivt med att granska standarder och utforma svenska förslag till revideringar. Under året har jag påbörjat arbetet med att införa krav på utbildning av operatörer för bergförstärkning med sprutbetong, där svenska Trafikverket sedan några år ligger långt framme i en internationell jämförelse.

Utöver detta så har jag medverkat i två möten i Tk190 Betong som anordnas av SIS, samt två möten i WG10 Sprayed concrete, som har arrangerats av AFNOR (den franska motsvarigheten till SIS). Dessutom har jag ägnat mig åt att läsa e-post-korrespondens och, tillsammans med övriga ledamöter i Tk190, bidra till att forma Sveriges ståndpunkt i olika omröstningar gällande förslag inom betongområdet.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt