Projekt 10064 Avslutat Byggherren - samverkan och kommunikation i byggprocessen

Projekttid

Sammanfattning

Kartlägger, analyserar och skapar instrument för att förbättra kommunikationen mellan byggandets centrala kompetensområden. Dokumentation och intervjuer i flera byggprojekt. I projektets etapp 2 skall konkreta förslag baserade på etapp 1 implementeras i två pilotprojekt. Samarbete med Chalmers, FoU-Väst med flera.

Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Innehållet i kommunikationen mellan byggandets aktörer. Förstudie. Ett komplementärprojekt till IT.", Bo Carlsson, M&M (20 sidor och 7 bilagor).

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
Relaterade projekt