Projekt 13339 Avslutat Utvärdering av QC-tester

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Bituminet som används vid produktion av asfalt är ofta blandade, lagrade och har olika tillsatser. Det finns därför behov av en snabb, enkel och robust provningsmetod för att säkerställa bitumenegenskaperna för att undvika felproduktion.
QC-tester (Quality Control Tester) har utvecklat för det ändamålet enligt direktiv från TFHRC (Turner Fairbanks Highway Research Center) som tillhör Federal Highway Administration i USA. QC-testern mäter nedsjunkningen av bitumenytan med laser när den utsätts för belastning av flera koncentrerade luftstrålar. Preliminära amerikanska resultat tyder på en god korrelation med penetrationstestet och även elastisk återgång. Projektet syftade till att utvärdera QC-testern i bred samverkan mellan väglaboratorier.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av QC-tester", Erik Oscarsson, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare