Projekt 12554 Avslutat Planering i VVS-företag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Planering är viktig för effektivt VVS-montage. Att koordinera resurser som medarbetare och material är avgörande för att klara projektmålen i ett VVS-projekt. Planering innebär att tänka genom hur projektet ska genomföras och vilka resurser som krävs. Aktiviteter ska identifieras, definieras och logiskt ordnas och tilldelas resurser. Planeringen kan ske mer eller mindre formellt, men genom tidplaner skapas förutsättningar för att kommunicera med projektets intressenter hur projektet är tänkt att organiseras och genomföras. En fungerande planering skapar förutsättningar för att optimera tider och övriga resurser.

Studien visade på ett antal intressanta faktorer:
- Medvetenheten är hög om att väl planerade projekt ger alltid högre lönsamhet.
- VVS-montörer känner att de kunnat göra bättre ifrån sig om de fått delta mer i planeringsarbetet
- VVS-företagen tycker att de kan ta större ansvar för planeringen i byggprocessen än idag
- En tredjedel av alla projekt i VVS-företagen saknar tidplan
- Faktorerna: arbetsklimat, planering, utförande och ekonomiskt resultat har påverkan på varandra.

Slutredovisningen utgörs av skriften "Planering i VVS-företag" (21 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt