Projekt 13966 Avslutat Kontraktstyper och teknisk kvalitet delprojekt 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapportering utgör den 3:e, och avslutande, i serien kring Entreprenadform
och teknisk kvalitet i vägprojekt:
1: Kontraktsförutsättningar, krav och rekommendationer
2: Vägytans jämnhet vid trafiköppning och nu
3: Jämnhet under garantitid
Den huvudsakliga slutsatsen är att avseende vägars jämnhet under brukande så går det inte att se någon direkt skillnad mellan total- och utförandentreprenader för varken IRI eller spårdjup; det är stor skillnad i spårbildning mellan olika entreprenader oavsett entreprenadform trots nominell dimensionering och kontrollerat byggande. Allmänt varierar de statistiska egenskaperna tämligen mycket mellan entreprenader. Baserat påmätningarna bestämdes en riskbedömningsmodell för spårdjup baserad på prediktioner av medelvärde.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt