Projekt 8108 Avslutat Kvalitetsvärdering av byggarbetsplatsen - uppdatering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att uppdatera "Kvalitetsvärdering
av byggarbetsplatsen" (se SBUF informerar 94:35) med hänsyn taget till de omvärldsförändringar som skett sedan den första versionen togs fram. Syftet har också varit att skapa ett verktyg som är mer lättanvänt än den förra versionen. Projektet har genomförts inom FoU-Väst. Verktyget har utvecklats i nära samråd med den avsedda målgruppen, det vill säga platschefer, produktionsansvariga och företagsledare.

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt