Projekt 3028 Avslutat Kvalitetsvärdering av byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det första steget mot utveckling av organisationens kvalitet är att bli medveten om var man står. Hur bra är vi? Vad är vi dåliga på? Vilka områden är viktigast att förbättra och utveckla?

"Kvalitetsvärdering av byggarbetsplatsen" är en värderingsmetod som utgår från kundernas behov och bygger på den analysmetod för företaget i sin helhet som presenterats av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Figuren ovan är en bygganpassning av den modell som SIQ har tagit fram.

Med den här värderingsmetoden kan Du enkelt och systematiskt analysera hur bra det har fungerat på bygget. Metoden ger alla inblandade en första inblick i vad som förväntas av en väl fungerande byggarbetsplats. Metoden ger också impulser till att gå vidare och förbättra.

"Kvalitetsvärdering av byggarbetsplatsen" är en bra startpunkt för att sedan fortsätta och analysera företaget som helhet enligt SIQ:s kriterier i Utmärkelsen Svensk Kvalitet...

"Kvalitetsvärdering av byggarbetsplatsen" har tagits fram inom FoU-Väst med stöd från SBUF.

Relaterade projekt