Projekt 14183 Pågående Utveckling av beständiga asfaltskarvar, del 2

Projekttid

Sammanfattning

I nya asfaltkonstruktioner förekommer det ofta utmaningar med asfaltskarvar. Skarvarna bildas mellan två asfaltbeläggningar som ligger bredvid varandra och skapar en potentiellt svag punkt i beläggningen. När ny varm asfalt möter befintlig kall asfalt är vidhäftningen i kontaktytan betydligt sämre än om man lägger asfalten varm till varm.

Hur man kan förbättra dessa asfaltskarvar, kom vi fram till i SBUF-projektet 13368, ”Utveckling av beständiga asfaltskarvar”. Situationen blir ännu mer problematisk om en asfaltmassa ska sammanfogas med ett beläggningslager byggt av helt annat byggmaterial, såsom betong. Exempel på dessa skarvar kan man observera vid busshållplatser, brodäck, spårvägsplattor m.m. Efter en snabb kontroll av några sådana konstruktioner, strax efter att de byggts, avslöjas allvarliga problem. Skillnaderna i de två materialen gör det väldigt svårt att sammanfoga dem med varandra och skapa en beständig skarv. Materialen har olika kemiska och mekaniska egenskaper, vilket kan leda till sämre vidhäftning och därmed lägre beständighet som i sin tur kan resultera i tidig nerbrytning av beläggningsytan.

Det som kan ha störst påverkan på vidhäftningen mellan materialen är deras olika ytstruktur och hållfastheter. All erfarenhet och kunskap från tidigare studier (SBUF 13368) kan användas för att hitta lämplig fogningsteknik och utvärderingsmetod för beläggningsskarvar där endast en av sidorna i skarven består av asfaltmaterial.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt