Projekt 13368 Avslutat Utveckling av beständiga asfaltskarvar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Från ”3-point shear test” kan följande slutsatser dras:
• Fogar med 60 ° inklination klarade störst kraft innan brott
• Packningsmetoden ”Hot-to-Cold” gav ett något bättre resultat (högre
maximal kraft) än ”Cold-to-Hot” packningsmetod hos alla inklinationer (0°,
45°, 60°)
• ”Hot-to-Cold” packningsmetod med vertikala arbetsfogar (0°) klarade
minst kraft innan brott
Från ” Cantilever shear test” kan följande slutsatser dras:
• Fogar med 60 ° inklination klarade störst kraft innan brott
• Ju större fogvinkel (mellan 0° - 60°, mätt från vertikalplan) desto högre
maximal kraft erhålls
• ”Hot-to-Cold” packningsmetod verkade ha störst påverkan på vertikala
fogar (0°) och försumbar påverkan på fogar med 45° inklination

Konklusioner:
• Effekten av arbetsfogarnas geometri (fogvinkel) har mer betydande
inverkan på skjuvningsegenskaper hos de testade arbetsfogar än
komprimeringsätt. Speciellt visade arbetsfogar med 60° inklination bättre
beständighet mot skjuvningskrafter.
• Det visade sig att vertikala arbetsfogar (0°) efter komprimering från den
varma sidan (H-C) fick betydligt högre maximala skjuvningskrafter jämfört
med C-H packningsmetod.
• Val av lämplig foggeometri och packningsteknik kan avsevärt öka styrkan
i en fogkonstruktion. Kombinationen av de två parametrar påverkar
arbetsfogarnas egenskaper mest.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt