Projekt 11101 Avslutat Prognos av rörelser orsakade av stora schakter - viktigt för riskbedömning och omgivningspåverkan

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Behandlade analys och prognostisering av rörelser som har orsakats av stora schakter. Omfattade laboratorieförsök och mätningar i fält, kopplade till byggandet av Götatunneln i Göteborg. Samfinansiering med Vägverket.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt