Projekt 11536 Avslutat Prognos av rörelser orsakade av stora schakter - viktigt för riskbedömning och omgivningspåverkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Behandlade analys och prognostisering av rörelser som orsakas av stora schakter. Omfattade laboratorieförsök och mätningar i fält, kopplade till byggandet av Götatunneln i Göteborg. Samarbete med MIT och Imperial College i London. Samfinansiering med Vinnova och Vägverket.

Slutrapporten utgörs av doktorsavhandlingen "Effects of deep excavations in soft clay on the immediate surroundings - Analysis of the possibility to predict deformations and reactions against the retaining system", Anders Kullingsjö, Chalmers (334 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt