Projekt 9067 Avslutat Förankring av byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH om processen för acceptans hos grannar och allmänhet vid byggande av vägar och andra infrastrukturanläggningar. Syftet har varit att utveckla begrepp och metoder för utvärdering och påverkan av processen för acceptans. Samarbete med Anläggningsforum vid IVA. Samfinansiering med Banverket, Vägverket och Byggrådet.
Resultaten redovisas i licentiatuppsatsen External Stakeholder Management in the Construction Process, Stefan Olander, Byggekonomi, Lunds Tekniska Högskola. Tidigare publicerad delrapport, en kunskapsöversikt, har presenterats i informationsblad 2002:02.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Anna-Lena Rodebjer
Relaterade projekt