Projekt 11460 Avslutat Fuktmätning med trådlösa sensorer inom byggindustrin

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att inventera branschens behov av fuktmätning samt att formulera en kravspecifikation för system för fuktmätning med trådlösa sensorer. Utförs i samarbete med LTH och Imego AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktmätning med trådlösa sensorer inom byggindustrin - En studie av byggbranschens framtida fuktmätningsbehov" (51 s), Anders Sjöberg & Jakob Blomgren. Se vidare fortsättningsprojektet 11775.

Projektansvarig
  • NCC, Construction Sveriges AB
Projektledare
Relaterade projekt