Projekt 11775 Avslutat Trådlösa sensorer inom byggindustrin del II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Två olika fuktmätningsmetoder med trådlösa sensorer provas i fullskala och jämförs med traditionella mätmetoder. Målet är att få fram enkla billiga inbyggnadssystem för fuktmätningar, dels för att tidigt identifiera och förhindra eventuell yttre fuktpåverkan, dels för att förvissa sig om att det inte finns inbyggt byggfukt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trådlösa fuktsensorer inom byggindustrin", Jakob Blomgen, Max Erlandsson och Christian Johansson, Imego samt Anders Sjöberg, LTH (45 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt