Projekt 13607 Avslutat Halter av VOC i nybyggda och nyrenoverade lokaler - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet bidrar med nya insikter kring sambandet mellan ventilationsflöde och TVOC halter inomhus efter atten ny byggnad tas i bruk, samt hur dessa påverkar den upplevda luftkvaliteten. Till skillnad från det traditionella sättet att mäta TVOC halter i fält, visar projektet hur mätningarna kan göras på en kortare tid samtidigt som man får fler resultat om emissioner i rummet.

Grundidén är att mätningen startar utan ventilation och utförs i ungefär en vecka. Därefter mäts följande två till tre veckor med en konstant ventilation.

Resultaten av energiberäkningarna visar att det är mer tids- och energieffektivt att tillämpa en forceradventilation dygnet runt tills man når den önskade gränsen i TVOC halter än att ha ett lägre ellervarierande luftflöde under en längre tid. När TVOC sänks, kan ventilationen återgå till det normala driftschemat.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare