Projekt 11435 Avslutat Tillverkning av beständigare kalla och halvvarma asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera vilka beständighetsförbättringar användandet av cement och polymermodifierad emulsion tillför vid tillverkning av kalla och halvvarma asfaltsmassor. Har omfattat undersökningar av hur cement påverkar massan och vilka halter som kan vara aktuella att arbeta med samt konsekvenser för praktisk produktion och milöjpåverkan. Har utförts i samarbete med Vägverket och Cementa AB.

Rapporten heter Beständigare kalla och halvvarma beläggningar, Erik Malmqvist, Peab, 2006 (25 sid).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt