Projekt 11661 Avslutat Balansträning - funktionell prevention av fall och belastningsskador

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH Syd. Syftet med projektet var att utforma ett effektivt balansträningskoncept för svensk byggutbildning och för fortlöpande preventiv friskvård i byggbranschen. Samfinansiering med Bravida, Skanska, NCC och Peab.

Projektet redovisas i rapporten "Balansträning - funktionell prevention av fall- och belastningsskador" (Kay Wilson, Henri Leray och Berndt Stenlund, Centralgalaxen, samt Tore J Larsson, KTH).

Projektansvarig
  • Centralgalaxen Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt