Projekt 11543 Avslutat Balansträning - funktionell prevention av fall och belastningsskador

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftet med projektet är att utforma ett effektivt balansträningskoncept för svensk byggutbildning och för fortlöpande preventiv friskvård i byggbranschen. Samfinansiering med Bravida, Skanska, NCC och Peab.

I en förstudie har identifieriats orsaker till fall och belastningsskador baserad på relevant och aktuell statistik. Detta redovisas i rapporten Balans och allvarliga arbetsolycksfall bland svenska byggnadsarbetare - en förstudie av invalidiserande fallskador i AFA´s skadematerial 2000-01 (12 s), Tore J Larsson.

Projektansvarig
  • CentralGalaxen Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt