Projekt 11584 Avslutat Mögel och mykotoxiner i inomhusmiljöer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att klarlägga förekomst av mykotoxiner i bostäder, skolor, kontor m m med/utan rapporterad fuktskada eller hälsoproblem som kan antas vara fuktrelaterade. Projektet omfattade: 1) undersökning av vilka betingelser, inklusive val av byggnadsmaterial, som påverkar mögelsvampars produktion av mykotoxiner, 3) utveckling av en strategi för provtagning och bestämning av mykotoxiner i inomhusmiljöer, 4) undersökning av mykotoxiner samt extrakt av damm- samt byggmaterialprov som misstänks innehålla svamp och mögel avseende immunmodulerande egenskaper i relation till dessa provers innehåll av mykotoxiner. Samfinansiering med Formas-BIC.

Projektansvarig
  • Skanska International Civil Engineering AB
Projektledare
Relaterade projekt