Projekt 12490 Avslutat Informations- och utbildningsmaterial för Sveby-programmet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Avsikten med detta projekt var främst att:
- Göra kursprogram, planera och genomföra halvdagskurser om Sveby-programmet.
- Ta fram ett illustrativt utbildningsmaterial för att marknadsföra Sveby-programmet.

Slutredovisningen utgörs av projektrapporten "Informations och utbildningsmaterial för Sveby-programmet", Johanna Snygg och Per Levin, bägge Projektengagemang (tre sidor) samt bilagorna OH-bildserie och Informationsbroschyr.

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt