Projekt 11083 Avslutat Reningssystem för dagvatten; optimering av vattenbehandling avseende sedimentering och filtrering samt hantering av separerade föroreningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH, som syftat till att optimera processtekniken i ett trestegs reningssystem bestående av försedimentering, partikelfilter och sorptionsfilter. Har omfattat litteraturstudier, inventering av dagvattenhantering i tätorter i Sverige, laboratorieförsök samt fältförsök på två platser.

Projektet har redovisats i licentiatuppsatsen "Suspended Solids and Metals in Highway Runoff - Implication for Treatment Systems", Magnus Hallberg, KTH, 2006.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt