Projekt 12819 Avslutat Modellering och simulering av dynamiskt beteende i krossanläggningar, fas II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers.
I krossanläggningar är det vanligt att dynamiska effekter uppstår som en konsekvens av diskreta och steglösa händelser. Exempelvis startas och stoppas maskiner mer eller mindre oplanerat vilket skapar ojämna flöden. Ett annat exempel är att maskindelar slits vilket skapar förändringar i processen. Ett resultat kan bli att "virtuella" flaskhalsar skapas i anläggningen trots att de enskilda maskinerna har en mer än tillräcklig kapacitet. Problemet kan jämföras med trafikstockningar som uppstår vid trafikljus.

Detta var den andra delen, kallad fas II, i ett doktorandprojekt som har undersökt dynamiska beteenden hos krossar, siktar, lager, fickor, matare och transportörer. Från denna kunskap skapades modeller som i sin tur användes i en simulator som är kapabel att simulera en krossanläggnings dynamiska uppträdande.
Syftet var att förbättra modeller och verktyg för att åstadkomma:
- Förbättrad möjlighet att prediktera en anläggnings verkliga beteende där hänsyn tas inte bara till ideala förhållanden utan även till sådant som inträffar i verkligheten, till exempel varierande material, slitage på krossmantlar och siktdukar och stopp i processen på grund av planerat underhåll, haverier, fulla materialfickor, etcetera.
- Möjlighet att simulera och förbättra (träna) styrsystem och optimeringsalgoritmer.
- En operatörsmiljö där operatörer kan tränas genom att utsättas för realistiska händelser såsom slitage i krossen, haverier, högar som blir fulla.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Crushing Plant Dynamics", Gauti Asbjörnsson, Chalmers (75 sidor och 9 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt