Projekt 12230 Avslutat Föryngring av returasfalt med miljöanpassade tillsatsmedel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Ett bidrag till minskade växthusgaser är ökad asfaltåtervinning. Gammal asfalt är förstyvad och behöver hög temperatur för att bli smidig. Nuvarande teknik kompenserar detta med ett mjukt, tillfört bitumen. Returasfalt kan också göras smidig med lättflytande olja, så kallat föryngringsmedel. Mängden returasfalt kan därmed med ökas med upp till 10 %. Nya bitumenlösande medel har tagits fram. Bland dessa finns rapsoljederivat och högraffinerade mineraloljor med en bättre miljöprofil än tidigare föryngringsmedel.

Slutmålet med projektet var att underlätta och öka inblandning av returasfalt på ett miljöanpassat sätt med bibehållen bearbetbarhet. Kvaliteten hos slutprodukterna skall vara jämförbar med nytillverkade beläggningsmaterial.

Slutredovisning utgörs av rapporten "Föryngring av returasfalt med miljöanpassade tillsatsmedel, Per Tyllgren, Skanska (39 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt